Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.kolorowychsnow.pl (wersja 2018-05-22)

SPRZEDAWCA

Sprzedawcą wyrobów znajdujących się w ofercie sklepu www.kolorowychsnow.pl jest firma:

Kolorowych Snów.pl Agata Wojdyła
ul. Św. Teresy 100
91-341 Łódź
NIP: 727-252-86-58; REGON 365991019

numer konta bankowego 60 1140 2004 0000 3702 7659 2015

sklep@kolorowychsnow.pl

Forma prawna – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Sklep i biuro mieszczą się:

Św. Teresy 100

91-341 Łódź

Czynne w godzinach

pon-pt 10.00-19.00

sobota 10.00-18.00

niedziela: 10.00 – 15.00

Numer konta: 60 1140 2004 0000 3702 7659 2015

CEiDG Kolorowych Snów

 1. OFERTA I CENY
 2. KOLOROWYCH SNÓW.PL prowadzi sprzedaż materaców, mebli oraz innych artykułów wyposażenia wnętrz przedstawionych na witrynie www.kolorowychsnow.pl
 3. Ceny produktów podane na powyższej witrynie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. W zależności od wybranej opcji (kolor wykończenia, rodzaj materaca) zastosowanie mają różne ceny. Ostateczne ceny produktów, uwzględniające wybrane opcje, oraz wartość zamówienia wraz z transportem podawane są w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przed ostatecznym zaakceptowaniem przez Klienta złożenia zamówienia ostateczna cena zamówienia wraz z kosztem transportu jest mu znana.
 4. Większość cen produktów zawiera koszty transportu. Jeśli jest inaczej, to ceny dostaw są poniżej. Istnieje możliwość odbioru towarów z magazynu firmy lub dostawy na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub firm spedycyjnych.

W zależności od konkretnego zamówienia i jego gabarytów przykładowy cennik usług transportowych:

30 zł – pojedyncza paczka, której najdłuższy bok ma poniżej 120 cm długości a waga jest poniżej 20 kg

100 zł – pojedyncza paczka do 30 kg

200,- zł – paleta 80×120 cm, do 300 kg

Dostawa poza granice Polski jest możliwa pod warunkiem zachowania przepisów wewnętrznych kraju importu (np. materace wysyłane na terytorium Wielkiej Brytanii muszą spełniać warunek niepalności). Koszt i termin dostawy podlegają indywidualnemu uzgodnieniu z klientem.

KOLOROWYCH SNÓW.PL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, usuwania istniejących. W przypadku zmiany ceny danego produktu, zamówienia złożone przed zmianą ceny, a jeszcze niezrealizowane, zostaną zrealizowane po cenie korzystniejszej dla Kupującego.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym  www.kolorowychsnow.pl – zwanym dalej Sprzedającym.
 2. Zamówienia na wyrób/wyroby przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego www.kolorowychsnow.pl (24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok). Wiążące są jedynie zamówienia poprawnie złożone i zawierające wszystkie dane niezbędne do jego realizacji (wyrób i jego opcje, imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, adres wysyłki). Poprawność złożonego zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji wraz ze wskazaniem zamówionych produktów oraz ostatecznej ceny zamówienia potwierdza wiadomość elektroniczna wysłana do Klienta po złożeniu zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Wszelkie informacje na stronie sklepu internetowego oraz umowa przedstawiane są w języku polskim.
 6. KOLOROWYCH SNOW.PL potwierdza otrzymanie zamówienia złożonego on-line natychmiast po jego wpłynięciu, wysyłając Kupującemu automatyczny e-mail zwrotny.
 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Po potwierdzeniu zamówienia, Sprzedawca zrealizuje je w terminie ustalonym każdorazowo przy produkcie. Dokładna data dostawy towaru zostanie podana na kilka dni przed jego wysyłką. Termin realizacji zamówień specjalnych może być dłuższy, o czym  każdorazowo Klient zostanie poinformowany.

 1. PŁATNOŚĆ

Klient reguluje zapłatę za zamówiony towar w formie przelewów bankowych, zapłatę gotówką w siedzibie firmy, kredyt zawarty za pośrednictwem banku mBank, kredyt zawarty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank, błyskawiczny przelew za pośrednictwem Przelewy24, płatność kartą płatniczą lub poprzez zapłatę kurierowi przy odbiorze (pobranie). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Pobranie 100% kwoty możliwe jest tylko przy produktach gotowych. Artykuły produkowane na zlecenie Klienta obowiązuje 30% zaliczka.

Numer konta: 60 1140 2004 0000 3702 7659 2015

Dane do przelewu w EURO:

Kolorowych snów.pl Agata Wojdyła
mBank Account No. 07 1140 2004 0000 3712 0563 0936
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
IBAN: PL07 1140 2004 0000 3712 0563 0936

Do realizacji zamówienia przystępujemy po otrzymaniu minimum 30% zaliczki na konto.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

UWAGA – w tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko i/lub numer zamówienia.

 1. DOSTAWA TOWARU

Zakupiony towar zostaje dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportowej. Wybór sposobu dostawy uzależniony jest od gabarytów przesyłki i miejsca dowozu.

Koszt transportu do Kupującego pokrywa Kupujący.

Ze względu na duże gabaryty większości paczek wskazana jest pomoc kurierowi przy rozładunku. Kurier nie ma obowiązku dostarczania towaru pod drzwi, jeśli jest on cięższy niż 31,50 kg lub jego wniesienie (wwiezienie) mogłoby spowodować uszkodzenia towaru.
Po wcześniejszych ustaleniach towar można odebrać osobiście.

Magazyny:

SENEKO Jeżów (8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku, soboty po wcześniejszym uzgodnieniu)
ul. Nadachowskiego 12, 95-047 Jeżów (koło Rawy Mazowieckiej)

lub w sklepie (po wcześniejszym uzgodnieniu) – Salon Kolorowych Snów ( 10.00-19.00 od poniedziałku do piątku, 10.00-18.00 soboty,10.00-15.00 w niedziele)

Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 100, 91-341 Łódź

Do czasu dostawy towar przechowywany jest w magazynie Sprzedającego. Pierwsze 6 tygodni przechowywania to okres bezpłatny. Po tym czasie naliczana jest opłata za magazynowanie – 50 zł za każdy rozpoczęty tydzień. Przechowywanie towaru liczone jest od chwili dostawy towaru od producenta do magazynu sprzedawcy, nie od momentu złożenia zamówienia.

VII. ZMIANY ZAMÓWIEŃ

Zmiana zamówienia, sposobu transportu, adresu i innych danych dotyczących zamówienia lub osoby Klienta należy zgłosić na piśmie poprzez email lub faks w terminie do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Zmiany dokonane po upływie 3 dni mogą nie zostać wprowadzone do realizacji. Dokonanie zmiany zamówienia będącego już w produkcji lub już wysłanego do klienta  może nie być możliwe.

VIII.  ANULOWANIE ZAMÓWIENIA, PRAWO ODSTĄPIENIA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia  30 maja  2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru stanowiącego przedmiot umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. Klient odsyła na adres miejsca prowadzenia działalności KOLOROWYCH SNÓW.PL towar w takim stanie, jakim został zakupiony, kompletny i nieużywany, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. Pieniądze za zwrócony towar są zwracane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy. Zwrot pieniędzy następuje w tej samej formie, w której dokonano wpłaty, chyba, że Klient wyrazi zgodę na zmianę formy zwrotu pieniędzy; Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu płatności Klientowi po otrzymaniu dowodu wysłania przez Klienta do Sprzedawcy towaru tytułem jego zwrotu lub samego zwróconego przez Klienta towaru.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy jej przedmiot stanowią produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W praktyce oznacza to, że zwrotowi podlegają jedynie rzeczy gotowe i materace futon w kolorze naturalnym. Zwrot materaca wyprodukowanego na Państwa życzenie, zmodyfikowanego, w kolorze innym niż naturalny nie jest możliwy.
 6. Anulowanie zamówienia jest możliwe w terminie do 24 godzin liczonych od momentu złożenia zamówienia. Anulowanie zamówienia nie stanowi odstąpienia od umowy; w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o anulowaniu zamówienia ofertę zawarcia umowy sprzedaży uważa się za niewiążącą Sprzedawcy.
 7. REKLAMACJA
 8. Reklamację składa się w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Sprzedawcy – w terminach i przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W szczególności, reklamacja przysługuje w przypadku, gdy sprzedany produkt jest niezgodny z zawarta umową sprzedaży zaś Klient w chwili zawierania umowy sprzedaży o tej niezgodności nie widział.
 9. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Klienta- składającego reklamację, opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym zwłaszcza istniejącej niezgodności produktu z zawartą umową oraz opis oczekiwań Klienta w zakresie sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca zajmie stanowisko w zakresie złożonej reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 11. W przypadku wad powstałych w wyniku uszkodzeń w transporcie, warunkiem rozpoznania reklamacji jest spisanie poprawnego protokołu szkody. W takim przypadku Sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni co do trybu rozpatrzenia reklamacji.
 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 13. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie jest Agata Wojdyła, zwana dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@kolorowychsnow.pl lub telefonując pod numer: 608 168 337.
 14. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 15. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 16. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 17. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od dnia rozwiązania Umowy.
 18. Administrator może przekazać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: pracownicy sklepu, księgowość, firma produkcyjna, firma transportowa, firma świadcząca usługę montażu/wniesienia, serwisant.
 19. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 20. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 21. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 22. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
 23. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

XII. GWARANCJA

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Sklep, który powiadomi Klienta o sposobie zbadania i rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku towarów, do których dołączono gwarancje producenta Klient winien, w razie stwierdzenia wad, postąpić zgodnie z instrukcją gwaranta-producenta.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Koszty, związane z odesłaniem reklamowanego towaru, jeżeli taka potrzeba zajdzie, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Gwarancja futony, tatami, sofa_20210410

Tatami – pielęgnacja_201805

Futony – pielęgnacja_201810

XIII. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. KOLOROWYCH SNÓW.PL rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od realizacji otrzymanego zamówienia w przypadku:

* nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez Kupującego;

* niemożności telefonicznego potwierdzenia zamówienia w terminie 48 godzin od jego złożenia przez Kupującego;

 1. KOLOROWYCH SNÓW.PL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.Dla zamówień złożonych przed dokonaniem zmian w regulaminie obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym z momencie składania zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory związane z zagadnieniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz dokonywanymi na jego podstawie zamówieniami mogą być rozstrzygane zarówno na drodze postępowania sądowego jak i na drodze pozasądowej, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przez KOLOROWYCH SNÓW.PL w sposób niezadowalający oczekiwań klienta. W takim przypadku istnieje możliwość wszczęcia postępowania pojednawczego z udziałem mediatora lub zgłoszenia sprawy do właściwego miejscowo rzecznika konsumentów.

————————

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy

 

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data